Lukas Hospice, Betania Malvik:

Enhetsleder 100 % fast stilling se utlysningstekst: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135445979

Avdelingsleder Dagtilbud 100 % fast stilling se utlysningstekst: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135519012

Avdelingsleder Døgntilbud 100% fast stilling: Se utlysningstekst: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=135524255

Sykepleiere/Spesialsykepleiere - Hjelpepleiere/Helsefagarbeidere:

Leger: Se utlysningstekst: https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=136393314

Det er flere spennende stillinger ledig ved Skjelfoss Psykiatiriske Senter. Les mer her: Ledige stillinger TSB