Organisasjonen

treskilt_kuttet_litenHovedorganisasjonen og adm.direktør

Lukas Stiftelsen ledes av et styre på 9 medlemmer og er stiftelsens øverste organ og eier.

Administrerende direktør er stiftelsens daglige leder og leder hovedkontoret som ligger i Malvik kommune. Adm. direktør leder den totale virksomhet innen økonomi, forvaltning, strategi og planlegging til beste for stiftelsens samlede virksomhet.

De enkelte virksomheter ledes av en direktør etter delegasjon. Adm. direktør er direktørenes nærmeste overordnede.

Adm. direktør sammen med direktørene, rektor og staben, utgjør et lederteam som møtes regelmessig. Lederteam er en støttende og koordinerende gruppe for utøvelse av øverste ledelsesmyndighet.