Skole

Lukas Videregående skole a/s

holder til på Vikhammer i Malvik kommune og tilbyr følgende utdanning:

Videregående skole:

  • Ambulansefag
  • Barne- og ungdomsarbeider
  • Helsefagarbeider
  • Påbygning til studiekompetanse


Lukas Fagskole og Kurssenter

holder til på Vikhammer i Malvik kommune og tilbyr følgende utdanning:

  • Kreftomsorg
  • Miljøarbeid innen rus
  • Rehabilitering
  • Psykisk helsearbeid


I tillegg tilbyr Kurssenteret ulike kurs, som f.eks.:

  • Veiledningskurs for ansatte med ansvar for lærlinger