Stiftelsesstyret og valgkomite

Styret har 7 medlemmer og er øverste organ og eier av Lukas Stiftelsen. Styret velges i en årlig Stiftelsesforsamling etter forslag fra valgkomiteen.

Stiftelsesdorsamlingen består av styret, ledelse og ansatte.

Stiftelsesstyret 2017/2018:

Magnar Bollingmo, Malvik - leder
Jostein Solberg, Steinkjer - nestleder
Johannes Sandstad, Kolvereid
Carl Reidar Solvang, Trondheim
Britt Egeland Gulbrandsen, Spydeberg

Jarle Solvang, Skjelfoss Psyk.senter - ansattes medlem

Simen Saxebøl, Knapstad - 1. varamedlem
Signe Øye, Knapstad - 2. varamedlem

Anita Lilleløkken, Betania Sparbu - ansattes varamedlem
Arild Torgersen, Skjelfoss Psyk.senter- ansattes varamedlem

Valgkomitè:
Odd Anders With, Trondheim
Nina Holm- Lukas vgs/fagskole
Elisabeth Utgaard Brenne, Lukas Stiftelsen