Stiftelsesstyret og valgkomite

Styret har 7 medlemmer og er øverste organ og eier av Lukas Stiftelsen. Styret velges på et årlig Samråd (stiftelsesforsamling) etter forslag fra en valgkomite.

Samrådet består av styret, ledelse og ansatte.

Stiftelsesstyret 2016/2017:

Magnar Bollingmo, Malvik - leder
Jostein Solberg, Steinkjer - nestleder
Johannes Sandstad, Kolvereid
Inger Stølan Hymer, Fredrikstad
Britt Egeland Gulbrandsen, Spydeberg

Anne Berit Stubbe, Betania Malvik - ansattes medlem
Ruth Ester W. Sævik, Betania Malvik - ansattes medlem

Simen Saxebøl, Knapstad - 1. varamedlem
Signe Øye, Knapstad - 2. varamedlem

Erling Overholt, Betania Sparbu - ansattes varamedlem
Arild Torgersen, Skjelfoss Psyk.senter- ansattes varamedlem

Valgkomitè:
Odd Anders With, Trondheim
Nina Holm- Lukas vgs/fagskole
Elisabeth Utgaard Brenne, Lukas Stiftelsen