Lukas vgs

Skolen ble fra 01.01.06 etalert som egen juridisk enhet som følge av krav fra det offentlige.
Aksjeselskapsformen ble valgt slik at skolen nå har navnet: Lukas videregående skole a/s