Lukas Stiftelsen er en tverrkirkelig diakonal stiftelse som driver helseinstitusjoner innen rehabilitering, psykiatri og omsorg for pleietrengende. Vi har avtale med regionale helseforetak og kommuner. Lukas Stiftelsen driver også utdanning innen videregående opplæring og fagskole.
Som diakonal stiftelse står Lukas Stiftelsen i en kristen og kirkelig omsorgstradisjon der vi bruker våre kunnskaper og ressurser til å hjelpe mennesker med ulike behov knyttet til helse og livsmestring. Våre verdier er verdighet, barmhjertighet, kompetanse og mestring. Våre tilbud er åpne for alle uavhengig av verdisyn eller religiøs tilhørighet.
Lukas Stiftelsen drives på et ideelt grunnlag der økonomisk overskudd går tilbake til stiftelsens formål og videreutvikling av våre tilbud.
Lukas Stiftelsen har sitt hovedkontor i Malvik kommune i Sør-Trøndelag, og har i dag virksomhet i begge Trøndelagsfylkene og Østfold.

KVALITETSMELDING:

Årets kvalitetsmelding finner du her:

KVALITETSMELDING

"Lukas-sitatet":
"Av og til tror vi at det vi gjør
bare er en dråpe i havet.
Men havet ville vært mindre
uten den dråpen."
(Mor Teresa)
VERDIDOKUMENT
Pasienter, elever/studenter, medarbeidere og samarbedispartnere skal gjennom våre holdninger og handlinger oppleve våre verdier som er:
Verdighet - Barmhjertighet - Kompetanse - Mestring
Les mer